ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

					ดู ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม-สิงหาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-08-31

ฉบับเต็ม

Research Article